Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA VEÏNAL 04-2022

DIVENDRES 11 NOVEMBRE 2022

Per la present em plau convocar a tots els veïnes i veïns de Baiasca el proper dilluns, dia 14 de novembre de 2022, a les 15:00 hores, a la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Veïns i Veïnes, que tindrà lloc a l’oficina de l’Entitat Municipal a Llavorsí, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior.
  2. Relació de Decrets de Presidència.
  3. Aprovació, si s’escau, de la modificació del crèdits 02_2022 per incorporació de romanent de tresoreria.
  4. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de contracte menor de la neteja de vegetació de les cunetes de la carretera d’accés al poble de Baiasca, del Pla de camins de la Diputació de Lleida.
  5. Informes de Presidència.
  6. Precs i preguntes.

Atentament,

El President
Baiasca, a 10 de novembre de 2022