Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA VEÏNAL

DILLUNS 20 DESEMBRE 2021

Per la present em plau convocar a totes les veïnes i veïns de Baiasca el proper
dijous, dia 23 de desembre de 2021, a les 18:00 hores, a la celebració de la
sessió ordinària de la Junta de Veïns i Veïnes, que tindrà lloc a l’oficina de l’Entitat
Municipal, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2020
2. Aprovació, si s’escau, del pressupost general de l’any 2022

Atentament,

El President
Baiasca, a 20 de desembre de 2021